image banner
  
HĐND xã Quỳnh Lưu tổ chức kỳ họp thứ 8- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 11/7/2023, HĐND xã Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tới dự có các đồng chí Tổ đại biểu số 07 HĐND Huyện, đồng chí Đinh Ngọc Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã; đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UB MTTQ VN xã, Đại biểu HĐND xã, các đồng chí công chức xã, công an xã, Phó Chỉ huy trưởng QS xã, HTX NN, trạm y tế xã, hiệu trưởng 03 nhà trường, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

 

anh tin bai
anh tin baiĐồng chí Đinh Ngọc Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng cùng các ngành, các thôn và Nhân dân, do vậy tình hình kinh tế - xã hội của xã 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả quan trọng:

 

 

Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản lượng cây lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 2.945,03 tấn (tăng 25,83 tấn so với 6 tháng đầu năm 2022), đạt 92,03% kế hoạch cả năm. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, Kết quả thực hiện trồng cây xanh tính đến ngày 11/06/2023 là 19.358 cây. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch xây dựng thôn Hội Tiến 2 và thôn Hội Tiến 1 hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã tính đến ngày 31/5/2023 khoảng 85.000.000.000 đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản trên địa bàn xã ước đạt 108.680.000.000 đồng. Tổng thu ngân sách tính đến 31/5/2023: 3.997.541.394 đồng, đạt 60.2% kế hoạch HĐND xã giao, trong đó thu tháng 5 là 522.604.319 đồng. Tổng chi ngân sách tính đến 31/5/2023 là: 2.749.898.475 đồng, đạt 41.41% kế hoạch HĐND xã giao, trong đó chi tháng 5 là: 372.169.375 đồng.

 

 

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo kịp thời, đúng quy định; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm;

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2023

Cũng trong 6 tháng qua, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND xã đã chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Chủ động chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND theo đúng quy định, tạo cơ sở để HĐND xã xem xét, thông qua các nghị quyết sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của xã. HĐND xã đã tổ chức 02 cuộc giám sát, hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng chú trọng đến chất lượng và hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND xã thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

 

Đồng chí Lê Thị Loan, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND xã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND xã, trình bày Tờ trình về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã và Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND xã;

anh tin bai

Tại kỳ họp này, HĐND xã tập trung xem xét, thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023. HĐND xã xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã, các báo cáo của UBND huyện. Đồng thời xem xét các tờ trình về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

anh tin bai

Lãnh đạo UBND xã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ thường lệ cuối năm 2022, HĐND xã và các tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp.

anh tin bai
Đồng chí Trương Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Trưởng ban KT - XH trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội

 

anh tin bai

Trong chương trình làm việc, HĐND xã đã được nghe Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 của UB MTTQ VN xã. Đồng thời, Đại biểu HĐND xã thảo luận, chất vất tập trung về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai; gia thông, thuỷ lợi; tài chính.

anh tin bai

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tình, phát biểu ý kiến tham luận tại kỳ họp

anh tin bai

Đại biểu Trần Tiến Dũng, phát biểu ý kiến tham luận tại kỳ họp

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã và đồng chí Trưởng Công an xã trả lời các ý kiến chất vấn, tham luận của đại biểu HĐND xã

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoằng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến chất vấn liên quan đến lĩnh vực phụ trách
anh tin bai
Đồng chí Vũ Công Hiệu, Trưởng Công an xã, trả lời ý kiến chất vấn liên quan đến Công an xã
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến chất vấn

 

Tại kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua các Nghị quyết:

 

 

- Nghị quyết về chương trình giám năm 2024 của HĐND xã

 

 

- Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND xã.

 

 

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

 

 

- Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

 

 

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, sửa chữa nâng cấp các hạng mục hạ tầng văn hoá, giáo dục xã Quỳnh Lưu

 

 

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích đất công ích trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 xã Quỳnh Lưu

 

 

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập