image banner
  
Đảng uỷ xã Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII
Chiều ngày 16/6/2023, Đảng uỷ xã Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đại, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn Phòng Huyện uỷ. Đại biểu xã có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ xã, người hoạt động không chuyên trách khối Đảng, Bí tư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.

 

anh tin bai
         Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cấp, các ngành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, đã hoàn thành đạt và vượt 6/12 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra; các chỉ tiêu khác cơ bản đã tiệm cận đến chỉ tiêu của năm cuối nhiệm kỳ.
        Nổi bật là: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã bám sát quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, có nhiều nét đổi mới; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã được nâng lên.
 Kinh tế có bước phát triển; thương mại, dịch vụ được quan tâm, hỗ trợ phục hồi. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm ổn định ở mức 721,89 ha/năm. Tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt 3.191 tấn. Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo việc đưa cây lúa cao sản, lúa giống và lúa chất lượng cao vào sản xuất; giá trị bình quân trên đất canh tác năm 2022 đạt 88 triệu đồng/1 ha. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các công trình giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng và cơ sở hạ tầng được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng. Các công trình trọng điểm như: Khu nuôi trồng thuỷ sản, nâng cấp hồ và đập Hồ Đồng Liềm, nạo vét Hồ Đa Mương trị giá trên 50 tỷ đồng. Nhân dân trong xã đã đóng góp xây dựng NTM, Thôn NTM kiểu mẫu trên 305 tỷ đồng. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ vào sản xuất kinh doanh. Toàn xã tính đến năm 2022 có 32 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 7 loại hình ngành nghề, TTCN - TMDV với 497 hộ kinh doanh cá thể và 142 tiểu thương buôn bán tại chợ giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động tham gia (bình quân thu nhập của 01 lao động trên 7.000.000 đ/tháng). Thu ngân sách trên địa bàn bình quân 3 năm (2020, 2021, 2022) đạt 7 tỷ 560 triệu đồng.
 Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt.
 An ninh, quốc phòng được tăng cường; trật tự an toàn xã hội ổn định. Tổ chức Lễ giao nhận quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu UBND huyện phân bổ.
anh tin bai
Đồng chí Đinh Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong nửa đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân. Nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã
anh tin bai
Phát biểu tham luận của đồng chí Nguyễn Quang Trường, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND xã
anh tin baiPhát biểu tham luận của đồng chí Vũ Công Hiệu, Đảng uỷ viên, Trưởng Công an xã
anh tin bai
Phát biểu tham luận của đồng chí Phạm Thị Hường, Đảng uỷ viên, PCT UBMTTQ VN xã
 
anh tin bai
Phát biểu tham luận của đồng chí Đinh Thị Thanh Tình, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Xanh
anh tin bai
Phát biểu tham luận của đồng chí Nguyễn Xuân Điều, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hội Tiến 2

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đại, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lưu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

anh tin bai

Phát biểu Kết luận Hội nghị đồng chí Đinh Ngọc Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhất là các chỉ tiêu hiện nay còn đạt thấp. Đảng bộ xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tập trung cao cho phát triển kinh tế, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng xã nông thôn; tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chú trọng lựa chọn các việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu đưa Quỳnh Lưu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

anh tin bai

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập