image banner
  
Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 23/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218 -QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã; đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND xã; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ; Ban Chi uỷ trực thuộc, cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách khối Đảng, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

anh tin bai

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Ngọc Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã giới thiệu nội dung cơ bản tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

anh tin bai

Việc triển khai nghiên cứu, học tập về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này.

Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Đinh Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TW khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngay 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới và Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong, tình hình mới.

anh tin bai

Qua 10 năm thực hiện Quyết đinh 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cấp ủy Đảng chính quyền đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Qua việc tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả nhất định: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tập trung chỉ đạo, triển khai quán triệt đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp, tham mưu cho Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt kết quả tốt.

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ xã đến thôn. Đồng thời đề nghị ngay sau Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Chi uỷ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã cần bám sát kế hoạch của xã, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng nội dung các văn bản của Bộ Chính trị đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã.

 
  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập