image banner
  
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Lưu triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2024-2029

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Lưu vừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-MTTQ-BTT ngày 28/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Nho Quan về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện Nho Quan, nhiệm kỳ 2024-2029; Nghị quyết số 102-NQ/ĐU ngày 04/10/2023 của Đảng uỷ xã Quỳnh Lưu về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu với Đảng ủy xã, xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024 – 2026.

 

anh tin bai

                               Ảnh Hội nghị uỷ ban MTTQVN xã Quỳnh Lưu 

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận và Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; chia sẻ những vấn đề tại thực tiễn đơn vị để cùng tìm giải pháp tháo gỡ; đặc biệt về phương án nhân sự; công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường trực phụ trách khu dân cư. Thành lập 4 Tiểu ban phụ vụ Đại hội gồm (Tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban hậu cần, lễ tân); Xây dựng lịch thời gian công việc cụ thể, rà soát lại thành viên Ban công tác Mặt trận 13 thôn; hướng dẫn ban Ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức hội nghị BCTMT, hoàn thành trước 15 ngày so với thời điểm diễn ra đại hội MTTQ Việt Nam xã. Hội nghị cũng thảo luận các nội dung về văn kiện đại hội; công tác nhân sự; cơ cấu, thành phần đại biểu, số lượng đại biểu chính thức, thời gian Đại hội.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn là đơn vị đại hội điểm của 27 xã, thị trấn. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trong xã. Thông qua Đại hội tổng kết nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận thôn đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2023./.

                                                             

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập