image banner
  
BAN CHỈ ĐẠO DÂN VẬN KHÉO PHƯỜNG SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

          Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 10/4/2018 của Ban thường vụ Thành uỷ Ninh Bình về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018. Ban chỉ đạo Dân vận khéo phường Phúc Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.


          Dự hội nghị sơ kết có các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận Thành uỷ Ninh Bình, thành viên Ban chỉ đạo Dân vận khéo Thành phố, các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo Dân vận khéo của phường, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng các tổ dân phố, các tập thể, điển hình dân vận khéo được công nhận, biểu dương.

          Căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban thường vụ Thành uỷ và BCĐ thi đua “Dân vận khéo” thành phố, Đảng uỷ phường đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo “Dân vận khéo” của phường, triển khai phong trào thi đua đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó tập trung chú trọng vào các lĩnh vực, những việc mới, việc khó. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội việc, công chức, viên chức trong thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn phường.


          Qua công tác chỉ đạo triển khai đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình, các đoàn thể, các tổ dân phố và các đơn vị trực thuộc đã đăng ký xây dựng được 23 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018, trong đó: có 17 mô hình trên lĩnh vực văn hoá xã hội, 03 mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế, 01 mô hình trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, 02 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo phường đã chọn 03 mô hình, điển hình để đăng ký với Ban chỉ đạo của thành phố đó là: Mô hình “Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt công tác TTĐT, VSMT, ATTP trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông” của Hội Phụ nữ phường; điển hình “Vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh ngày thứ 7 sạch ở khu dân cư” của đồng chí Nguyễn Đức Sáng - Bí thư chi bộ phố Phúc Ninh; điển hình “Đổi mới phương pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường” của cô giáo Nguyễn Thị Song Phương - Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng. 

          Sau một thời gian tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo” và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đối với công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được thay đổi và nâng lên một cách rõ rệt.

          Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã và đang tạo hiệu ứng tích cực và được triển khai, nhân rộng. Các mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình mở rộng kinh doanh, dịch vụ tạo điều kiện về việc làm, nâng cao thu nhập; các mô hình trên lĩnh vực văn hoá xã hội có sức lan toả trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, huy động được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; các mô hình trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng đã góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ trong nhân dân để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; các mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, nhận thức của cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân được nâng lên, do đó đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Hưng - Thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ tịch UBND phường, Phó Ban chỉ đạo “Dân vận khéo của phường thay mặt Ban chỉ đạo đã đánh giá những kết quả đạt đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo’ của phường như: Một số mặt hoạt động chưa rõ nét, việc theo dõi, đôn đốc công tác dân vận có thời điểm chưa được thường xuyên…; triển khai một số nhiệm vụ trọng tậm cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong thời gian tiếp theo.


 Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của phường đã được Ban chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, có ý nghĩa và đạt hiệu quả thiết thực. Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của phường đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả của các mô hình, điển hình, ra quyết định công nhận và biểu dương khen thưởng 6 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có 4 mô hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế và văn hoá xã hội; 02 điển hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội. Ngoài 6 mô hình, điển hình nêu trên, Ban chỉ đạo đã lập hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo thành phố công nhận 03 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố.

                                                                            

Nguyễn Minh

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập