image banner
  
Tp Ninh Bình: Dân vận khéo góp phần thúc đẩy KT - XH phát triển
Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Ninh Bình thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng...
Thành phố Ninh Bình trên đà phát triển. Ảnh: Duy Thái
Thành phố Ninh Bình trên đà phát triển. Ảnh: Duy Thái
Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Ninh Bình thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng. 

"Dân vận khéo" đã trở thành một nội dung trọng tâm của phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, góp phần vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận
 
Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác dân vận, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng ở thành phố Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Đặc biệt từ đầu năm 2009, khi Ban Dân vận Trung ương phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị cả nước, công tác dân vận đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố tích cực triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Theo đó, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, thấy rõ công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của Khối Dân vận mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.
 
Các cấp ủy Đảng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống nhân dân; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Trong đó phải kể đến chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông; trồng rau sạch, rau an toàn ở phường Ninh Sơn và xã Ninh Phúc; chính sách thu hút đầu tư vào cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề Ninh Phong gắn với dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động; hỗ trợ trồng lúa chất lượng cao; hỗ trợ xóa nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa phố, thôn; một số chính sách đối với giáo viên mầm non mgoài biên chế, cán bộ ở cơ sở... Thành phố cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân nhằm xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tập trung giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng và bức xúc ở cơ sở, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng được đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, sâu sát cơ sở. Đặc biệt, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh công tác dân vận trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” đã thực sự mang lại nhiều tiện ích cho nhân dân khi thực hiện giao dịch hành chính.
 
Công tác dân vận của chính quyền cũng góp phần đảm bảo và phát huy dân chủ. Thành phố đã triển khai thực hiện quy chế dân chủ trên cả 3 loại hình xã, phường, doanh nghiệp và các cơ quan hành chính sự nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã làm cho việc điều hành của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tăng thêm hiệu quả. Nét nổi bật là thành phố đã quan tâm, tập trung chỉ đạo việc tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.
 
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được đổi mới, công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến rõ nét, đã động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
“Dân vận khéo việc gì cũng thành công”
 
Có thể khẳng định, công tác dân vận những năm qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, sau 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình, kinh tế có bước phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,2%, năm 2012 đạt 20,75%.
 
Trong công tác quản lý đô thị, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời triển khai và tổ chức thực hiện thành công nhiều chủ tr­ương như­: Xoá bỏ lò đốt vôi, đóng gạch xỉ trên địa bàn, cấm chăn thả, giết mổ gia súc trong khu vực nội thị; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ mất mỹ quan đô thị và ảnh h­ưởng tới an toàn giao thông... Qua đó, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trư­ờng của thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ nét, thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn.
 
Đặc biệt, trong tiến trình đô thị hoá, thành phố đã triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án, thu hồi mỗi năm hàng trăm ha đất, liên quan đến lợi ích của hàng nghìn hộ dân. Song do triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách phù hợp, huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận, lấy tuyên truyền, thuyết phục là chính nên công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo yêu cầu về tiến độ, đảm bảo an ninh trật tự, đ­ược đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong 5 năm gần đây, thành phố đã triển khai GPMB trên 100 dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh, thu hồi trên 700 ha đất, liên quan đến hơn 20.000 hộ dân.
 
Quá trình triển khai thực hiện, thành phố Ninh Bình luôn quán triệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc” và một quy trình GPMB ''mẫu'' đã được hình thành và triển khai đồng bộ ở các cấp theo nguyên tắc "Dân chủ - công khai - công bằng - đúng luật”. Trước tiên là công khai quy hoạch, dự án, chính sách đền bù; sau đó thông báo đối tượng, thời gian thu hồi; tổ chức đối thoại giải đáp thắc mắc của người dân; thông tin quá trình thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện. Trong công tác GPMB, lãnh đạo thành phố đã tăng cường đối thoại với nhân dân, qua đó đã kịp thời nắm bắt và có các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Với cách làm đó, thành phố đã tạo sự đồng thuận của tuyệt đại đa số nhân dân, hàng trăm gia đình còn tự nguyện hiến đất để xây dựng đường giao thông, vỉa hè.
 
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, TDTT, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được tuyên truyền sâu rộng, nhân dân bàn bạc tham gia ý kiến, đóng góp sức người, sức của để tổ chức thực hiện. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt, hàng năm có hơn 3.800 lao động được hỗ trợ việc làm; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2011 giảm còn 1,35%. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nên động lực mạnh mẽ, đưa thành phố phát triển nhanh và toàn diện.
 
Thành phố Ninh Bình đang nỗ lực phấn đấu lên đô thị loại II vào năm 2015, hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại. Để đạt được các mục tiêu đề ra, “Dân vận khéo” càng có ý nghĩa quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
 
baoninhbinh.org.vn

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập