image banner
  
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm 2013
Chiều ngày 15/01/2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh – phó Chủ tịch UBND thành phố; trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2013...

Chiều ngày 15/01/2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh – phó Chủ tịch UBND thành phố; trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2013. 

 

Dự hội nghị có đại diện Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố, đại diện Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 14 phường xã và lãnh đạo một số ngành liên quan.

  

Đồng chí: Đinh Thị Mỹ Hạnh – phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể

 

Năm 2012, được sự quan tâm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố đã tích cực tham mưu với chính quyền các cấp để thực hiện tốt các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực như: lao động, việc làm, chính trị, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dân số-kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay, thành phố đã thực hiện xong công tác quy hoạch cán bộ, trong đó đối tượng nữ công chức viên chức quy hoạch giai đoạn 2010-2015 cấp thành phố là 35,2%, cấp phường xã chiếm 20%.Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đạt 24,2%, trong đó có 01 nữ tham gia Ban Thường vụ thành uỷ, 11 nữ là Uỷ viên Ban chấp hành Thành uỷ; 26 nữ tham gia BCH cấp cơ sở. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp đạt 24,2% cấp thành phố và 23,59% cấp cơ sở. Tỷ lệ nữ công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt các cấp được tăng cường. Có 02 nữ là cán bộ chủ chốt, 38,2% nữ là trưởng phó phòng ban, ngành đoàn thể và 84% nữ là hiệu trưởng, hiệu phó các trường học trên địa bàn. Cũng trong năm 2012 đã có 132 nữ được kết nạp đảng, chiếm 63,46% tổng số đảng viên được kết nạp trong năm. Trên 6000 lượt phụ nữ tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trên 1000 lao động nữ được tuyển sinh đào tạo nghề. 4.530 hộ phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, trong đó 100% hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ có nhu cầu vay vốn được vay vốn từ các chương trình chính sách, việc làm, giảm nghèo, được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Công tác nâng cao nguồn nhân lực nữ, bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý của ngành giáo dục tỷ lệ nữ chiếm 84%....Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng từng bước được quan tâm. 100% phụ nữ có thai được tiêm chủng và khám thai ít nhất 03 lần. 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng và uống vitamin A 2 lần/năm, được cân đo chấm biẻu đồ dinh dưỡng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới được chú trọng, đã phối hợp với Đài truyền thanh thành phố, Bản tin thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị; trên sóng phát thanh Thành phố và 14 xã, phường. Hình thức tuyên truyền luôn đổi mới, nội dung tuyên truyền thiết thực. Vì vậy  quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái được bảo đảm.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn: do trình độ dân trí chưa đồng đều; các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ sinh sản chưa được quan tâm giải quyết đúng mức; trật tự xã hội còn có nơi, có lúc diễn biến phức tạp; đời sống của nhân dân Thành phố nhìn chung đã được cải thiện, song mức sống vẫn còn khó khăn so với tình hình hiện nay; Chương trình quốc gia về dân số chưa chuyển biến mạnh; đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ giữa bé trai và bé gái vẫn còn ở mức cao.

 

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như giải quyết việc làm cho lao động nữ chiếm trên 67,5% nhưng chủ yếu là lao động giản đơn, thu nhập thấp, lao động nữ được đào tạo nghề chủ yếu là bậc sơ cấp và dạy nghề thường xuyên. chế độ báo cáo chưa thực hiện nghiêm túc, công tác tham mưu, chỉ đạo mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa thật sự hiệu quả.

 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc theo dõi, giám sát công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa thật thường xuyên và chưa đi vào nền nếp; công tác triển khai, đánh giá tổng kết ở một số đơn vị chưa được chú trọng, nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo dẫn đến thiếu số liệu tổng hợp; việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban vì sự tiến phụ nữ các cấp còn eo hẹp.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đinh Thị Mỹ Hạnh biểu dương những thành tích mà Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố và cơ sở đã phấn đấu đạt trong năm qua, đồng thời yêu cầu các ngành, các thành viên tích cực hơn nữa trong các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng chí yêu cầu phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố là cơ quan Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố bám sát chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 để xây dựng chương trình hoạt động của Ban có hiệu quả; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách liên quan đến tận hội viên phụ nữ, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giới và bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Động viên, khuyến khích phụ nữ học tập để nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.  Phối hợp thực hiện tốt hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Thông qua các chương trình, dự án giúp phụ nữ nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn qua kênh phụ nữ, tạo điều kiện để chị em  được tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết về tổ chức sản xuất, kinh doanh,... để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh” hướng vào các nội dung làm theo bằng những việc thiết thực; nhân rộng các mô hình tiết kiệm trong phụ nữ gắn với phong trào tiết kiệm theo gương Bác. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu về quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ nữ, công tác phát triển đảng viên nữ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ nữ là công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của Đảng và Nhà nước.

 

Cũng tại hội nghị đã có 3 tập thể được UBND thành phố tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ./.

 

Xuân Lan - ĐTT

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 822
  • Tất cả: 38900
Đăng nhập