image banner
  
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/TB-UBND 17/07/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND xã mở rộng ngày 17/07/2023
Lượt xem: 72
15/KH-UBND 08/02/2017 Kế hoạch sưu tầm, tư liệu, tài liệu, hiện vật để chuẩn bị trưng bầy tại nhà truyền thống thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 102
02/KH-UBND 04/01/2017 Kế hoạch thực hiện chương trình toàn khóa số 2
Lượt xem: 105
121/KH-UBND 30/12/2016 Kế hoạch dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 98
102/KH-UBND 01/11/2016 Kế hoạch thực hiện công tác toàn khóa số 4
Lượt xem: 96
08-CTr/TU 10/03/2016 Chương trình số 4 Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Lượt xem: 93
06-CTr/TU 22/01/2016 Chương trình số 1 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp, giai đoạn 2015 – 2020
Lượt xem: 96