image banner
  
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND xã
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND xã
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_quyet_toan_nam_2022_20230717071835243240_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230717074231.pdf