image banner
  
Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2024
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND xã
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND xã
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_thanh_lap_doan_giam_sat_so_02_202307170722213030_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230717074041.pdf