image banner
  
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND xã
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND xã
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_giam_sat_nam_2024_ngay_7_7_2024_loan_01_202307170721021210_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230717073352.pdf