image banner
  
Kết quả kỳ họp thứ 8- Kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2021- 2026
Số ký hiệu văn bản 17/TB-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Kết quả kỳ họp thứ 8- Kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2021- 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND xã
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND xã
Tài liệu đính kèm thong_bao_ket_luan_ky_hop_thu_8_ngay_11_7_2023_loan_20230713023320846840_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230713025145.pdf