image banner
  
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND xã mở rộng ngày 17/07/2023
Số ký hiệu văn bản 70/TB-UBND
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND xã mở rộng ngày 17/07/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm tb_kl_70_20230718082818804800_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230718083232.pdf